琄 Kayt Formu
 

Videolarımız
Etkinliklerimizden görüntüler...

Eğitim Kadromuz
Profesyonel Eğitmenlerimizi daha iyi tanıyalım...

Teşekkür Mektupları


ANKET

LİNKLER
Bahçelievler Rehberlik Araştırma Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

 

 
RETT SENDROMU

  1965'de Avusturyal覺 hekim Andreas Rett taraf覺ndan 22 k覺zda ilk olarak tan覺mlanm覺t覺r. Bu k覺zlarda en az 6 ay normal geliim g繹zleniyor ve sonras覺nda bozulmalar balamaktayd覺. Rett bozukluunun sebebi bilinmiyor, balang覺癟ta normal olup sonradan bozukluk balamas覺 metabolik bir bozukluu d羹羹nd羹rmektedir. Amonyak metabolizmas覺nda rol alan enzimim eksikliini d羹羹nd羹ren hiperammonemia mevcuttur. Buna kar覺n Rett bozukluu olanlar覺n 癟ounda hiperammonemia yoktur. Yaln覺zca k覺zlarda g繹zlenmesi b羹y羹k olas覺l覺kla genetik bir temeli d羹羹nd羹rmekte ve monozigot (tek yumurta ikizleri) tam bir konkordans (genlerin benzerlii, ayn覺 yap覺da olma) vard覺r.

Tan覺 ve Klinik zellikler
   Doumdan sonra ilk 5 ayda bebek ya覺na uygun motor beceri, normal ba 癟evresi ve normal geliim g繹sterir. Sosyal etkileimler kar覺l覺kl覺 niteliktedir. 6 ay - 2 ya aras覺nda bir癟ok 繹zellii vard覺r. S覺k g繹zlenen bulgular; ama癟l覺 el hareketleri yoktur, konuma kayb覺, psikomotor retardasyon ve ataks覺d覺r. Ba 癟evresinin b羹y羹mesi gittik癟e azal覺r ve mikrosefali geliir. B羹t羹n dil becerileri kaybolur. Kas hareket koordinasyonu zay覺flam覺 ve ataksi gelimitir. %75'inde n繹bet g繹zlenir, n繹bet g繹zlenmese bile EEG anormallii mevcuttur. Ayr覺ca d羹zensiz solunum vard覺r uykuda iken solunum normaldir. Hastal覺k balang覺c覺ndan 10 y覺l sonra balang覺癟 hipotonik durum spastite ve rijidite halini alarak tekerlekli sandalyeye mahkum olurlar.

Fizyoterapist KER襤M YAPAR

Rett Sendromu ve Fizyoterapi
   Rett Sendromu, d羹nyada 癟eitli 覺rklarda ve etnik gruplarda, 繹zellikle k覺z 癟ocuklar覺nda g繹r羹len n繹rolojik bir rahats覺zl覺kt覺r. RS'li 癟ocuklar, 6 - 18 ayl覺k olana kadar normal veya normale yak覺n bir geliim g繹sterirler. Bu s羹reden sonra 癟ocuk, ge癟ici durgunluk veya gerileme s羹recine girer, iletiim kurma becerisini yitirir ve ellerini bir dilek dilermi癟esine birbirine kenetler. Hemen ard覺ndan basmakal覺p el hareketleri, y羹r羹y羹 bozukluklar覺 ve kafa geliiminde g繹zle g繹r羹lebilir bir yavalama ortaya 癟覺kar. N繹bet ge癟irme, uyan覺rken d羹zensiz soluk al覺p verme gibi problemlerle de kar覺la覺labilir.

zellikleri
  X kromozomu 羹zerinde bulunan MECP2 geninin kusurlu olmas覺ndan dolay覺 oluur.
   6 - 18 aya kadar bebein geliimi normaldir.
  Rahats覺zl覺k konuma yeteneinin ve el becerilerinin kayb覺na sebep olur.
   N繹bet, nefes alma bozukluklar覺, di g覺c覺rdatma ve bel kemiinin S eklini almas覺 (skolyoz) gibi problemler de ortaya 癟覺kabilir.
  Basmakal覺p el hareketleri; el y覺kama, el b羹kme, eli bir yere hafif癟e vurma, el 癟覺rpma, eli aza g繹t羹rme gibi ekillerde kendini tekrar eder ve zamanla deiebilir.

Evreleri

Evre I: Erken Balang覺癟
Ya: 6 aydan 1.5 ya
   Bu evre genellikle, RS'in g繹r羹nen ve 羹phelenilen semptomlar覺n覺n incelenme evresidir. Bebek 癟ok az g繹z konta覺 kurabilir ve oyuncaklara kar覺 ilgisi azalm覺t覺r. Genellikle "iyi", sakin ve uysal bir bebek olarak tan覺mlan覺r. Ana motorun kilometre talar覺nda gecikmeler olabilir. Spesifik olmayan el b羹kmeler ve kafa b羹y羹mesinde yavalama g繹r羹lebilir.

Evre II: H覺zla Tahrip Edici
Ya: 1 ila 4 ya
S羹re: Haftalardan aylara
   Bu evre h覺zl覺 bir balang覺ca sahiptir yada manal覺 el hareketlerinin balamas覺 ve lisan kullan覺m覺ndan kay覺p gibi daha kademeli olabilir. Basmakal覺p el hareketleri ortaya 癟覺kmaya balar ve bunun ilk ifadesi de s覺kl覺kla elin aza g繹t羹r羹lmesidir. Hareketler; en s覺k v羹cudun orta b繹l羹mlerine denk gelen b繹lgede el b羹kme yada el y覺kama hareketleri eklindedir ve bunu 覺srarla uyan覺kken yaparlar, uyuduklar覺 zaman bu tip hareketler g繹r羹lmez. Bu hareketlerin d覺覺nda dier el hareketleri; el 癟覺rpma ve eli hafif癟e bir yere vurma eklindedir. Eller; bazen v羹cudun arka taraf覺nda s覺k覺ca kenetlenir yada rasgele dokunu, kavrama, serbest b覺rakma gibi spesifik pozlarda v羹cudun yan taraflar覺nda dururlar.
   Bu evrede solunumda d羹zensizlikler saptanabilir. Nefes tutma ve bo 繹ks羹r羹k krizi ile birleen 癟ok fazla nefes alma durumu gibi... Solunum, uyku esnas覺nda genellikle normaldir. Baz覺 癟ocuklar sosyal iletiim ve etkileimi kaybetmekle beraber otistik benzeri g繹r羹n羹m sergilerler. Genel al覺nganl覺k durumu ve uyku d羹zensizlii g繹r羹lebilir. zellikle heyecanland覺覺nda apa癟覺k titreme/sallanma s羹recine girebilir. Y羹r羹y羹羹 titrek ve sabit olmayan bir ekildedir ve motor hareketleri balatmada zorlanabilir. 3 ay ila 4 ya aras覺nda genellikle kafa b羹y羹mesinde yavalama kaydedilir.

Evre III: Plato
Ya: Okul 繹ncesinden okul y覺llar覺na
S羹re: Y覺llar
   Bu evre, h覺zla tahrip edici evreyi m羹teakip 2 ila 10 yalar aras覺nda yaan覺r. Motor problemleri ve n繹betler 癟ok g繹ze 癟arpar. Bu arada, daha az alg覺nl覺k/sinirlilik, daha az alama, daha az otistik 繹zelliklerin g繹r羹lmesi gibi davran覺larda gelime kaydedilir. evresine daha 癟ok ilgi g繹sterir ve dikkat da覺l覺m覺, ilgisi, iletiim becerisi geliir. Bir癟ok RS'li hayat覺n覺n 癟ounu Evre III'te kalarak ge癟irir.

Evre IV A - nceden Gezici

Evre IV B - Hi癟bir zaman gezmemi: Ge癟 Motor Sisteminin K繹t羹lemesi
Ya: Evre III durduu zaman, 5 - 15 - 25 - ? Yalar覺nda
S羹re: 10 y覺l覺n 羹zerinde
   Bu evre genellikle 10 ya覺ndan sonra balar ve hareketliliinin azalmas覺 ile karakterize edilir. Baz覺lar覺 hi癟 y羹r羹memiken, baz覺lar覺 y羹r羹meyi b覺rak覺rlar. 襤drak kabiliyetinin, iletiimde veya el becerilerinde herhangi bir d羹羹 olmaz. Tekrar edilen el hareketlerinde azalma olabilir. Bel kemiinin S eklini almas覺 en g繹ze 癟arpan 繹zelliktir.
 
   Rett Sendromu'nun, otizm, beyin felci veya spesifik olmayan gelime bozukluklar覺nda olduu gibi tehisi 癟ok zordur. Sal覺k profesyonelleri RS'i 繹renene kadar, sendrom bayanlarda n繹rolojik bir fonksiyon bozukluu gibi alg覺lan覺yordu. Art覺k 癟ou arat覺rmac覺 RS'in, 繹nceden bilindii gibi ilerleyen, dejenerasyon yapan bir hastal覺k deil, geliimsel bir rahats覺zl覺k olduu g繹r羹羹nde hem fikirlerdir. Apraxia (dyspraxia) (denge bozukluu), en temel v羹cut hareketlerinin yerine getirilmesinde yetersizlik ve RS'in sebep olduu t羹m engelli davran覺lar覺n g繹zlemlenebildii durumdur.
   G繹z羹n sabit bak覺覺 ve konuma kabiliyeti de dahil t羹m v羹cut hareketlerine etki ederek, 癟ocuun kontroll羹 ekilde hareket etmesini zorlat覺r覺r. Apraxia ve s繹zl羹 iletiim becerisinin eksiklii nedeniyle, zekan覺n doruyu tayin etmesi de zorla覺r. Dier 癟ocuklar y羹r羹mede gecikirlerken veya ba覺ms覺z y羹r羹yemezlerken, bir癟ou normal ya覺 癟er癟evesinde, ba覺ms覺z y羹r羹meye balayabilir.
   Baz覺lar覺 b羹t羹n hayatlar覺 boyunca y羹r羹yebilirlerken, baz覺lar覺 da y羹r羹meye balad覺ktan daha sonra bu becerilerini kaybederler. Bir k覺sm覺 ise 癟ocukluunun ilerleyen zamanlar覺na veya yetikinlik d繹nemine kadar y羹r羹yemez. Skolyoz (bel kemiinin s eklinde olmas覺), kemik k覺r覺lmas覺 ve b羹y羹me gerilii de en 繹nemli problemlerindendir.
   ocuun tan覺s覺 konulduktan sonra deerlendirilerek hangi hareketinde aksakl覺k varsa yada g羹nl羹k yaam覺n覺 etkileyen problemlerine y繹nelik ailenin de istekleri dorultusunda tedavi program覺 癟iziyoruz. Bu programda ilk olarak aile eitimi daha sonra 癟ocuun tedavisi yer almaktad覺r.
   Tedavi program覺nda; Spastisiteye y繹nelik uygulamalar (germe, buz, tetanik faradik ak覺m, gibi y繹ntemler), zay覺f kaslara y繹nelik kuvvetlendirme teknikleri (kum torbalar覺, PNF, elektrik stimulasyonu... gibi y繹ntemler), y羹r羹meye y繹nelik (gerekli cihazlar覺n kullan覺lmas覺, y羹r羹me ve denge eitimi) uygulamalar yer almaktad覺r. Ayr覺ca aileye ev program覺 verilerek ailenin tedaviye aktif kat覺l覺m覺 salanmal覺d覺r. Bu uygulamalar覺m覺zda ailelerimizin destei 癟ok 繹nemlidir.

  
     
 
Duyurular
 
     

Yararlı Bilgiler
Otizm nedir ?
Otizm ile Yaamaya Balamak?
Zeka Problemleri
renme G羹癟l羹kleri
Kekeleme
Fonolojik Bozukluk
Bedensel Engel
fke N繹betleriyle Baa 覺kmak
Pasif-Agresif Kiilik Bozukluu
Zihinsel Engellilerde Aile Eitiminin nemi
Mental Reterdasyon (zihinsel gerilik)
Disleksi
Down Sendromu
Zihinsel z羹rl羹 Bireyin zellikleri
Asperger Sendromu
A覺r覺 Hareketlilik (hiperaktivite)
Cerebral Palsy (beyin felci)
Rett Sendromu
Epilepsi (sara)