琄 Kayt Formu
 

Videolarımız
Etkinliklerimizden görüntüler...

Eğitim Kadromuz
Profesyonel Eğitmenlerimizi daha iyi tanıyalım...

Teşekkür Mektupları


ANKET

LİNKLER
Bahçelievler Rehberlik Araştırma Merkezi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

 

 
AIRI HAREKETL襤L襤K (hiperaktivite)

  Asl覺nda her 癟ocuun hareketli olmas覺 beklenir. ocuk koar, d羹er ve g羹r羹lt羹 癟覺kararak oynar. Bunlar覺n hepsi doal kar覺lanabilir. Ancak Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB) 'da ise 癟ocuun hareketlii a覺r覺d覺r ve ya覺tlar覺yla k覺yasland覺覺nda farkl覺l覺k hemen anla覺l覺r. Genellikle bu 癟ocuklar bir motor taraf覺ndan s羹r羹l羹yormu gibi s羹rekli hareket halindedirler. Bitmek t羹kenmek bilmeyen bir enerjileri vard覺r. Y羹kseklere t覺rman覺r, koltuk tepelerinde gezer, ev i癟inde kouturur ve dur s繹z羹nden anlamazlar. Sakin bir eklide oynamay覺 beceremez, bir s羹re sakin bir ekilde oturamazlar. Oturmalar覺 gereken durumlarda ise elleri ayaklar覺 k覺p覺r k覺p覺rd覺r. ok konuur, iki kii konuurken s覺k s覺k lafa girerler. Masan覺n ba覺nda oturamaz, dolay覺s覺yla derslerini uygun mekanlarda 癟al覺amazlar.

Dikkat Eksiklii

   ocukta dikkat kusuru 繹zellikle eitim hayat覺n覺n balamas覺yla belirgin hale gelir. Okul 繹ncesi d繹nemde de her eyden 癟abuk s覺k覺lan ve b覺kan bu 癟ocuklar, oyuncaklardan dahi s覺k覺l覺p k覺sa bir s羹re sonra onlar覺 par癟alamay覺 tercih ederler. Okulun balamas覺yla birlikte 繹renmeye kar覺 ilgisizdirler. dev yapmay覺 sevmez, anne/baba ve 繹retmenin zoruyla 繹dev yaparlar. devleri yapmakta hayli zorlan覺rlar. Masan覺n ba覺na oturamaz, otursalar dahi 癟eitli bahaneler uydurarak (tuvalete gitme, su i癟me gibi) s覺k s覺k masa ba覺ndan kalkarlar. Anne/babay覺 ders 癟al覺覺rken s羹rekli yanlar覺nda isterler. zerine ald覺klar覺 bir ii s羹rekli bitirmekte zorlan覺r, bir ii bitirmeden hemen dierine ge癟erler. Kendileriyle konuulduunda sanki konuan覺 dinlemiyormu g繹r羹nt羹s羹 verirler. Bir komutu birka癟 defa s繹yledikten sonra yerine getirirler.
   S覺n覺fta dersi takip etmedikleri g繹zlenir. D覺ar覺dan gelen uyar覺larla hemen dikkatleri da覺l覺r. Ders d覺覺 ilerle fazlaca ilgilenir, elindeki kalem, defter ve oyuncak gibi malzemeyle ura覺r, dersi takip edemezler. Derste s覺k覺lmalar覺 nedeniyle s覺n覺f覺n dikkatini ve huzurunu bozacak davran覺lar sergileyebilirler (derste konuma, arkadalar覺na laf atma ve garip sesler 癟覺karma gibi).
   Okuma ve yazma kaliteleri ya覺tlar覺ndan k繹t羹, defter d羹zeni ve yaz覺lar覺 bozuk olabilir. Okurken s覺k hata yapabilir ve c羹mlenin sonunda kelime uydurmalar覺na rastlanabilir. Unutkand覺rlar. S覺n覺fta s覺k eya kaybetme yan覺nda, iyi 繹rendiklerini d羹羹nd羹羹n羹z bir bilgiyi de 癟abuk unutabilirler.
   Dikkat eksiklii okul 繹ncesi d繹nemde pek fark edilmeyebilir. Ancak bu 癟ocuklar覺n bir k覺sm覺 ders d覺覺 ilerde de 癟abuk s覺k覺lma belirtileri g繹sterirler. Zeka d羹zeyi iyi olan ve ek olarak 繹zel 繹renme g羹癟l羹羹 olmayan 癟ocuklar ilkokulun 3. ve 4. s覺n覺flar覺na kadar derslerde sorun yaamayabilirler. al覺mad覺klar覺 ve dersi iyi takip etmedikleri halde notlar覺 k繹t羹 olmayabilir. Derslerin a覺rlamas覺yla birlikte baar覺da ciddi d羹羹ler yaanmaya balan覺r.
   Ev i癟inde g羹nl羹k yapmalar覺 gereken iler konusunda sorumluluk almak istemezler. Genellikle da覺n覺kt覺rlar ve kurallardan holanmazlar.

襤mpulsivite (D羹rt羹sellik)

   Sonunu d羹羹nmeden eyleme ge癟me olarak tarif edilebilecek olan impulsivite, bu 癟ocuklar覺n uyumlar覺n覺 bozan en ciddi belirti k羹mesidir. Sab覺rs覺zl覺klar覺, s覺ras覺n覺 beklemekte g羹癟l羹k 癟ekmeleri ve y繹nergeleri dinlemeleri tipik 繹zellikleridir. Sonu癟ta kendisi ve 癟evresindekiler i癟in zararl覺 olabilecek fevri hareketleri ve s覺n覺r tan覺madaki zorluklar覺 davran覺 sorunlar覺n覺n ilk habercileri gibidir. Ya覺tlar覺yla birlikte olduklar覺nda olaylara a覺r覺 tepki vermeleri ve fiil ve s繹zle arkadalar覺n覺 rahats覺z etmeleri nedeniyle toplum i癟inde istenmeyen adam ilan edilirler.

Alt Tipleri
   nceleri dikkat eksiklii hiperaktivite tablosunun ayn覺 younlukta bulunduklar覺 d羹羹n羹l羹rd羹. Oysa imdi DEHB'nun farkl覺 alt tipleri tariflenerek tan覺sal yakla覺mlar yeniden d羹zenlenmitir.

Bileik Tip

   Klasik anlamda DEHB dendiinde anla覺lan bileik tiptir. Dikkat eksiklii belirtilerinin yan覺nda hiperaktivite belirtileri de bulunmaktad覺r.

Hiperaktivite ve 襤mpulsivitenin nde Geldii Tip
   Hiperaktivite ve impulsivite belirtileri belirgin iken eksiklii belirtileri daha az g繹zlenir. Genellikle ders baar覺lar覺 k繹t羹 deildir, ancak bulunduklar覺 ortamda hiperaktivite ve impulsiviteleri nedeniyle uyum sorunu yaarlar.

Dikkatsizliin nde Geldii Tip
   Dikkat eksiklii belirtileri belirgin iken hiperaktivite ve impulsivite belirtileri daha az g繹zlenir. Genellikle ders baar覺lar覺 iyi deildir, ancak hiperaktivite ve impulsiviteleri belirgin olmad覺覺ndan uyum sorunu yaamazlar.

G繹r羹lme Ya覺, Cinsler Aras覺 Fark ve G繹r羹lme S覺kl覺覺
  
   Belirtilerin 7 ya覺ndan 繹nce balamas覺 gerekir. Genellikle 4-5 yalar覺nda belirtiler belirgin hale gelir. Ancak bir k覺sm覺 bebekliklerinden itibaren huysuzluklar覺 az uyumalar覺 ve az yemeleri ile dikkat 癟ekerler. Okul d繹neminin balamas覺yla dikkat eksikliine bal覺 繹renme sorunlar覺n覺n g羹ndeme gelmesi ve arkadalarla olan sorunlar覺 aileyi tedirgin etmeye balar. Ergenlik d繹neminde ise okul baar覺s覺zl覺覺 yan覺nda davran覺 sorunlar覺 ve aileye kar覺 gelien tutumlar g繹zlenir. Ergenlikte a覺r覺 hareketsizlik azal覺r ve yerine 癟abuk s覺k覺lma ve dikkat kusuru belirgin olur.
   Erkek 癟ocuklarda k覺zlara oranla daha s覺k rastlan覺r. Erkek 癟ocuklarda genellikle hiperaktivite ve impulsivite belirtileri 繹n planda iken, k覺z 癟ocuklar覺nda daha 癟ok dikkat eksiklii belirgindir. DEHB her k羹lt羹r ve toplumda g繹r羹len bir bozukluktur. Toplumda g繹r羹lme s覺kl覺覺 farkl覺 arat覺rmalarda farkl覺 sonu癟lar elde edilmesine kar覺n yakla覺k %5-6 gibidir.

lkemizde Hiperaktivite

   Bat覺 toplumlar覺nda ve 繹zellikle A.B.D'de DEHB tan覺s覺n覺n fazlaca konduu tart覺malar覺 s羹rerken, maalesef 羹lkemizde ocuk Psikiyatristi say覺ndaki yetersizlik bu 癟ocuklardan 繹nemli bir k覺sm覺n覺n zaman覺nda gerekli tedavi program覺na al覺nmas覺n覺 engellemektedir. Toplumumuzdaki hiperaktivite konusunda yanl覺 ve eksik bilgilerin tedaviyi engelleyici veya geciktirici bir yan覺 vard覺r. Halk aras覺nda DEHB belirtileri yanl覺 bir ekildi 羹st羹n zekal覺 olma, 覺mar覺kl覺k, terbiyesizlik, tembellik ve huysuzluk gibi terimlerle izah edilmeye 癟al覺覺l覺r. Dolay覺s覺yla belirtileri g繹rmezlikten gelmeden, iddet uygulamaya kadar geni bir yelpazede 癟繹z羹m aran覺r. Belirtileri bu sorunun yans覺malar覺 olarak g繹rmek yerine su癟lu aramak ve sonunda 癟ocuu cezaland覺rmak asl覺nda en b羹y羹k 癟繹z羹ms羹zl羹羹 羹retmek demektir.
   Anne/babalar覺n s羹rekli birbirlerini su癟layarak, 'adeta sorunun nedeni ben deilim' mesaj覺n覺 vermeye 癟al覺malar覺, ev i癟indeki huzuru bozarak 癟ocua ulamam覺z覺 daha da g羹癟letirir. Bata eitimciler olmak 羹zere 癟ocukla ilgili her kesimin DEHB hakk覺nda temel bilgilere sahip olmas覺 gerekir. Toplumda yayg覺nl覺覺 hi癟 de az覺msanmayacak oranda olan bu sal覺k ve eitim sorunun erken tehisi anne-baba-癟ocuk 羹癟geninde oluacak yanl覺 tutumlar覺n en aza indirilmesini salar.

Tedavi

   Tedavinin ilk art覺, aile okul ve hekim aras覺nda s覺k覺 ibirliidir. 羹nk羹 DEHB evde olduu kadar okulda da sorun yaanmas覺na neden olur. renmeyle ilgili sorunlar yan覺nda arkada ilikilerinde yaanan sorunlar ve kurallara uyma g羹癟l羹羹 aile ve okulun ortak ve sal覺kl覺 yakla覺mlar覺yla a覺labilir.
   ncelikle ailenin hiperaktivite hakk覺nda bilgi sahibi olmas覺 gerekir. 羹nk羹 癟ocukta var olan sorunlar覺n nedenlerini baka yerlerde aramak, 癟繹z羹m 羹retmeyi engelledii gibi, telafisi m羹mk羹n olmayan yanl覺 yakla覺mlar sergilenmesine neden olacakt覺r. ocukla olan ilikimizi d羹zenleyebilmek i癟in DEHB belirtilerini yanl覺 yorumlamamak gerekir. ocuun davran覺lar覺n覺 yada derslerle ilgili zorluunu yaramazl覺k yada tembellik olarak yorumlayan anne-babalar 癟ocukla ilikilerinin bozacak derecede s羹rekli ceza verme eilimindedirler. Oysa bu 癟ocuklar覺n cezalardan pek anlamad覺klar覺 k覺sa s羹re i癟inde g繹r羹lecektir. Tedavide 癟ocukla yeniden sal覺kl覺 iliki kurabilmenin yollar覺 aran覺r. Ailenin 癟ocua y繹nelik tutumlar覺 g繹zden ge癟irilerek yanl覺lar ay覺klanmaya 癟al覺覺l覺r.
   DEHB'nun tedavisinde ila癟lar 繹nemli yer tutarlar. Dikkat artt覺rmaya ve davran覺lar覺n kontrol edilmesine y繹nelik ila癟 tedavisi uzun y覺llard覺r kullan覺lmaktad覺r. Stim羹lanlar覺n bulunmas覺yla ila癟 tedavisinde ciddi gelimeler olmutur. G羹n羹m羹zde DEHB'nun tedavisinde Metylfenidat, dextroamfetamin ve pemolin gibi stim羹lanlar覺n yan覺nda baz覺 antidepresan ve karbamezapin'den yarar g繹r羹ld羹羹 bilinmektedir. Medikal tedaviden elde edilen sonu癟lar 癟ocuun ya覺, zeka d羹zeyi, ailenin tedaviye uyumu ve sebat覺 gibi fakt繹rlerden etkilenmektedir. Stim羹lanlar覺n devreye girmesiyle tedaviden elde edilen baar覺 oran覺 olduk癟a artm覺t覺r. Stim羹lanlar; tedavideki baar覺lar覺 yan覺nda, g羹venilir ila癟 olmalar覺, 癟ocuklarda ba覺ml覺l覺k yapmamalar覺 ve yan etkilerinin az olmas覺 nedeniyle tercih edilirler.
   lkemizde psikiyatrik ila癟 kullan覺m覺 konusundaki yanl覺 bilgilenmeler DEHB olan 癟ocuklar覺n gerektiinde ila癟 kullanmalar覺n覺 da engellemektedir. Ailenin yan etkilerden korkarak ila癟 reddetmesi, tedaviyi geciktirmekte ve sonradan geri d繹n羹羹m羹 olmayan sonu癟lar dourabilmektedir.
   renme g羹癟l羹羹 癟eken 癟ocuklarda 繹zel eitim programlar覺n覺n uygulanmas覺 gerekebilir. Kalabal覺k s覺n覺flarda dikkatlerinin da覺lmas覺 nedeniyle 繹renemeyen 癟ocuklara bireysel eitim 繹renemeyen 癟ocuklara bireysel eitim destei verilmelidir. Olumsuz davran覺lar覺n d羹zeltilmesi ve yerine olumlu davran覺lar覺n konulmas覺 i癟in 癟eitli destekleyici ve davran覺癟覺 tedavi teknikleri uygulanabilir.

  
     
 
Duyurular
 
     

Yararlı Bilgiler
Otizm nedir ?
Otizm ile Yaamaya Balamak?
Zeka Problemleri
renme G羹癟l羹kleri
Kekeleme
Fonolojik Bozukluk
Bedensel Engel
fke N繹betleriyle Baa 覺kmak
Pasif-Agresif Kiilik Bozukluu
Zihinsel Engellilerde Aile Eitiminin nemi
Mental Reterdasyon (zihinsel gerilik)
Disleksi
Down Sendromu
Zihinsel z羹rl羹 Bireyin zellikleri
Asperger Sendromu
A覺r覺 Hareketlilik (hiperaktivite)
Cerebral Palsy (beyin felci)
Rett Sendromu
Epilepsi (sara)